Menu Zamknij

Webinar- Engagement drives performance- 22 czerwca 2021

Sytuacja gospodarcza, w której się obecnie znajdujemy, charakteryzuje się ciągłymi zmianami, które nieustannie modyfikują zasady funkcjonowania sektora i rynku. Dzisiejszą rzeczywistość definiuje akronim „VUCA”: Volatility (zmienność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność)..

Nawet otoczenie biznesowe nie jest wolne od tych zmiennych; z tego powodu nie wystarczy rozumowanie o strategii lub najlepszym modelu biznesowym dla firmy, ale konieczne jest również wypracowanie modelu zarządzania odpowiedniego do pokonywania ciągłych wyzwań rynku. Te dwa modele, biznes i zarządzanie, muszą iść ze sobą w parze w celu realizacji długoterminowej wizji i w tym względzie niektóre elementy coraz częściej poszukiwane w nowych i lepszych modelach zarządzania to zaangażowanie, praca zespołowa i motywacja, trzy elementy, które można podsumować słowem #engagement.

Zaangażowanie jest więc obecnie tematem niezwykle istotnym dla firm, które chcą stworzyć harmonijne i jednocześnie owocne środowisko pracy, w którym ludzie czują się częścią organizacji zdolnej ich motywować, promować i nagradzać. Dlatego też rosnące zainteresowanie tymi zagadnieniami sprawiło, że firmy chcą poprawić ten aspekt.

W związku z powyższym 22 czerwca br. odbyło się webinarium zorganizowane przez Confindustria Polonia i współpracującą z nią firmę Guidi Consulting.

Po wstępnym powitaniu przez Dyrektora Confindustria Polonia, Alessandro Saglio, który rozpoczął wydarzenie, Sandro Guidi, założyciel Guidi Consulting oraz Mikhail Lvovskii, były Dyrektor HR w obszarze EMEA w Electrolux, obecnie partner biznesowy w Guidi Consulting, ekspert w dziedzinie procesów rozwoju ludzi, kultury i zaangażowania, wystąpili w roli prelegentów. Webinarium odbywało się poprzez bezpośrednie dowody projektowania i stosowania konkretnych przypadków biznesowych, podczas których temat zaangażowania, będący ważnym obszarem specjalizacji Guidi Consulting, został szczegółowo przeanalizowany.

Celem webinarium była pomoc w lepszym zrozumieniu dynamiki i korzyści płynących z wdrażania strategii mających na celu zaangażowanie i motywowanie własnych pracowników, procesu, który musi dotyczyć wszystkich poziomów firmy, który jest jej integralną częścią i przyczynia się do jej sukcesu. Dzięki rzeczywistym przykładom i przeprowadzonym badaniom przeanalizowano strategie i korzyści dla firm, które coraz częściej poszukują modeli zarządzania skoncentrowanych na kapitale ludzkim i dostosowujących się do ciągle zmieniającego się świata, wymagającego umiejętności zarządzania i adaptacji.

Konkretnie chodzi o badania, które Gullup przeprowadził na przestrzeni lat. Badania, przeprowadzone na próbie 150 krajów i 1,4 miliarda ludzi, wykazały, że około 87% stanowią ludzie “niezaangażowani”, czyli niezmotywowani i niezaangażowani w organizację, co ma negatywne konsekwencje zarówno dla produktywności, jak i klimatu w miejscu pracy. Dodatkowo, badania Gullupa z 2013 roku podkreśliły i pokazały, jak zaangażowanie jest wprost proporcjonalne do wyników firmy.

Praca w kreatywnym, bezpiecznym, harmonijnym i nastawionym na współpracę środowisku pozwala pracownikom być bardziej produktywnymi, a w konsekwencji przynosi poprawę całej strukturze firmy pod względem marż, dobrego samopoczucia i wydajności. Jak powiedział Mikhail Lvovskii, najlepszym sposobem na wdrożenie tych strategii zaangażowania jest sprawienie, aby ludzie czuli się komfortowo, wyrażając swoje pomysły, tworząc relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Aby osiągnąć ten rezultat, należy przede wszystkim zaangażować i wysłuchać własnych pracowników, w pełni rozumiejąc ich dynamikę, ograniczenia, obawy i potrzeby. Wszystko to w konsekwencji prowadzi do przełamania naturalnych barier, które są wznoszone przeciwko zmianom.

Pandemia była z pewnością ważnym sprawdzianem dla modeli zaangażowania i zarządzania. Przy braku personelu w firmie nie było łatwo rozwijać i utrzymywać je na miarę swoich możliwości. Pokazuje to, jak fundamentalny temat omawiany podczas tego webinarium musi być dalej badany i wdrażany w firmach, polegając na ekspertach w tworzeniu satysfakcjonującego modelu zarządzania, który może w pełni wykorzystać swoje elementy składowe, wytrzymać zewnętrzne wstrząsy i być filarem logiki firmy.

Jako Confindustria Polonia dziękujemy prelegentom i uczestnikom, dzięki którym ta cyfrowa konferencja była możliwa i interesująca, a przekonani o zainteresowaniu tematem zapraszamy na kolejne webinaria i / lub wydarzenia w obecności.

 

Podobne wpisy

pl_PL