Menu Zamknij

Sektor produkcyjny 2021: POMIĘDZY REKORDEM A PRESJĄ KOSZTÓW

Indeks PMI w Polsce osiągnął rekordowy poziom w czerwcu, przekraczając 59 punktów, o kolejne 4 punkty za kwietniowym rekordem 53,4. Jest to najwyższy poziom od czasu wprowadzenia analizy w 1998 roku.

Wynik jest znacznie lepszy od oczekiwań ekonomistów, którzy spodziewali się, że polski PMI wzrośnie nieznacznie do 57,5 pkt. Wynik powyżej 50 punktów sygnalizuje istotne przyspieszenie tempa wzrostu aktywności gospodarczej w polskim sektorze produkcyjnym.

Według najnowszego badania PMI, warunki gospodarcze w polskim sektorze produkcyjnym ponownie uległy poprawie, a tempo ekspansji przemysłowej drugi miesiąc z rzędu przekroczyło rekordy wszechczasów.

Silny popyt krajowy i rosnąca ekspansja zamówień zagranicznych do najwyższego poziomu od 7 lat napędzają silny wzrost produkcji indeksu produkcyjnego, co ma wpływ na kilka aspektów społecznych i gospodarczych.

Osiągnięty w tym roku poziom produkcji, rekordowy od 2017 roku, to efekt wielu współzależnych zmiennych, do których z pewnością należy rynek pracy.

Rekordowe zatrudnienie w przemyśle od 2017 r. do chwili obecnej, ściśle związane ze wzrostem mocy produkcyjnych i wzrostem płac wynikającym z nadwyżki popytu na pracę po okresie pandemii, wywierają istotną presję na ceny.

W rzeczywistości, pomimo wzrostu zatrudnienia w jednym z najszybszych temp w historii badania, zaległości w realizacji zamówień również wzrosły w niemal rekordowym tempie, a trwałemu wzrostowi otrzymywanych zamówień towarzyszyło rekordowe wydłużenie czasu realizacji zamówień przez dostawców z powodu niedoborów surowców.

Przedsiębiorstwa informują o silnej presji, zarówno w zakresie cen nakładów, jak i wyrobów gotowych, co sugeruje, że w najbliższych miesiącach spodziewany jest wzrost inflacji, częściowo w wyniku trudności w globalnych łańcuchach dostaw, takich jak problemy z półprzewodnikami. W związku z powyższym presja kosztowa powinna pozostać kluczowym czynnikiem stojącym za wysokim wskaźnikiem CPI w Polsce.

Wciąż wyższe od prognoz wskaźniki makro i sprzedaż detaliczna potwierdzają jednak silną dynamikę na rynku usług i handlu, wspierając stały trend wzrostowy polskiego rynku i jego przedsiębiorstw, co pozwala nam życzyć wszystkiego najlepszego w okresie po pandemicznego ożywienia.

Podobne wpisy

pl_PL