Menu Zamknij

Polska: perspektywy gospodarcze i prognozy na przyszłość

Agencja Fitchpotwierdziła niedawno stabilną perspektywę dla polskiej gospodarki, przyznając jej ocenę "A-". Stabilność makroekonomiczna, odporność na szoki zewnętrzne oraz dywersyfikacja gospodarki (która może opierać się na kilku kluczowych sektorach) pozwalają Polsce utrzymać wysoki i stabilny rating, pomimo pewnych uwag dotyczących przyszłych wyników gospodarczych. W szczególności wzrost w 2023 r. ma być stosunkowo niski, na poziomie 1,1 %. Spowolnienie wynika głównie z niższego popytu wewnętrznego i zewnętrznego, jak również z chronicznej inflacji i niższego zaufania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Według Fitch polska gospodarka powróci do tempa wzrostu na wyższym poziomie w 2024 roku, a ryzyko długiej fazy recesji jest obecnie niskie.

Według analizy przeprowadzonej przez ING, jednym z powodów, dla których polska gospodarka mimo pewnych spowolnień (m.in. nieznacznego spadku produkcji przemysłowej) nadal wykazuje pozytywne wyniki, jest niższa cena gazu. Pomimo faktu, że niektóre sektory najbardziej dotknięte wysokimi cenami energii (w tym sektor chemiczny i metalurgiczny) poniosą dalsze straty w pierwszej części roku, głównie ze względu na pokłosie sytuacji mającej miejsce w ostatnich miesiącach, oczekuje się, że w drugiej połowie roku produkcja przemysłowa ponownie wzrośnie, co będzie miało pozytywny wpływ na polski PKB w 2023 roku.

Podczas ostatniego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos poruszono temat regionalizacji i terytorialnego skrócenia łańcuchów dostaw, w celu uniknięcia zagrożeń, które w ostatnich latach zaszkodziły procesom produkcyjnym i importowo-eksportowym. Według ekspertów, którzy zabrali głos, Polska może zaoferować się jako uprzywilejowany hub gwarantujący dostawcom, dystrybutorom i producentom odpowiednie środowisko dla odnowionych, krótszych i bezpieczniejszych łańcuchów dostaw. Zdaniem uczestników Forum w Davos, położenie Polski w centrum pomiędzy Europą Zachodnią a Wschodnią, jej stabilność gospodarcza oraz dostępność doświadczonej i wykwalifikowanej siły roboczej stanowią atuty, które kraj ten będzie mógł wykorzystać w odnowionym zarządzaniu dystrybucją towarów i usług.

Wreszcie, warto obserwować pozycję Polski jako ostoi zachodniej i europejskiej wspólnoty we wspieraniu Ukrainy. Polityczna dyskusja o nowych dostawach na Ukrainę ciężkiej broni stacjonowanej w Polsce (w szczególności czołgów Leopard), może mieć pewne negatywne reperkusje dla stabilności dostaw energii, a szerzej - dla losów kolejnych faz konfliktu między Rosją a Ukrainą.

Źródła:

Podobne wpisy

pl_PL