Menu Zamknij

Trend polskiej gospodarki, pomiędzy cyfryzacją, wzrostem i bezrobociem (trend spadkowy)

W krajach Unii Europejskiej trwa ożywienie gospodarcze.

Duży zastrzyk zaufania i funduszy, które są niezbędne do przywrócenia i ponownego uruchomienia głównych sektorów gospodarki, odgrywa główną rolę w planowaniu politycznym najbliższej przyszłości na całym świecie.

Sytuacja polskiej gospodarki, która od pierwszych miesięcy pandemii okazała się solidna, w ostatnich miesiącach systematycznie się poprawia dzięki dobrej synergii pomiędzy szczeblem rządowo-politycznym a produkcyjną częścią kraju, na którą składa się środowisko przedsiębiorców i przemysłowców.

Wzrost polskiej gospodarki, według najnowszych prognoz opublikowanych przez agencję Standard & Poor’s, wyniesie 4,5% w 2021 r. i 5,4% w przyszłym roku, co oznacza wzrost o jeden punkt procentowy w obu latach w porównaniu z poprzednimi prognozami. Ten wzrost szacunków tłumaczy się poprawą jasności w kwestii wykorzystania Europejskiego Funduszu Odbudowy przez polski rząd oraz lepszymi niż oczekiwano wynikami w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku.

Innym ważnym wskaźnikiem potwierdzającym kondycję polskiego rynku jest wskaźnik bezrobocia, który już wcześniej był notorycznie niski w Polsce i nadal notuje niższe średnie w porównaniu do krajów UE. Szacunki rządowe Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii za czerwiec potwierdzają tendencję spadkową, wynosząc 6,0% w porównaniu do 6,1% w maju i 6,3% w kwietniu.

„Polski Ład” (plan reformy i modernizacji całej polskiej gospodarki) oraz utrzymanie środków wspierających główne rodzaje działalności produkcyjnej, takich jak subsydiowane linie kredytowe dla dużych przedsiębiorstw (przedłużone do września), nadal odgrywają kluczową rolę w doskonałych wynikach krajowej gospodarki.

Co więcej, w ostatnich miesiącach polskie firmy (szczególnie małe i średnie) wykazują dużą skłonność do adaptacji do nowych metod smartworkingowych i coraz szerszego wykorzystania technologii w miejscu pracy. Słowa wiceminister w resorcie rozwoju, pracy i technologii Olgi Semeniuk podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego (28-30 czerwca) potwierdzają ścieżkę cyfryzacji, która mocno zaangażowała wszystkie sektory gospodarki, zapowiadając nowe fundusze w postaci pożyczek na zakup sprzętu, szkolenia pracowników (szczególnie w sektorze e-commerce) oraz cyfrowy rozwój firm.

Podobne wpisy

pl_PL