Menu Zamknij

Fundusze Unii Europejskiej stymulują wzrost polskiej gospodarki

Unia Europejska jest zaangażowana w rozwiązywanie problemów wynikających z różnych poziomów rozwoju jej państw członkowskich poprzez wspieranie szeregu działań mających na celu:

 • wzmocnienie konkurencyjności gospodarek państw członkowskich,
 • zwalczanie bezrobocia,
 • zmniejszenie różnic między regionami.

W latach 2014-2020 Polska, jako największy beneficjent polityki spójności, otrzymała 82,5 mld euro na wsparcie rozwoju obszarów, które w największym stopniu przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki, takich jak:

 • infrastruktura drogowa i kolejowa,
 • innowacyjność,
 • wsparcie dla przedsiębiorczości,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • przemysł energetyczny,
 • inwestycje w kulturę,
 • szkolenia edukacyjne,
 • zatrudnienie i integracja społeczna.

 

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Polska otrzymuje z budżetu Unii Europejskiej ponad trzy razy więcej pieniędzy niż wpłaca. W latach 2004-2021 nasz kraj odnotował ponad 210 mld euro wpływów z budżetu europejskiego, wpłacając około 69 mld euro.

W 2021 roku otrzymaliśmy z funduszy europejskich prawie 10 mld euro więcej, niż zostało wpłacone.

W latach 2004-2020 w ramach polityki spójności i współfinansowania Polska otrzymała wsparcie w wysokości 692 mld PLN, co stanowi średnio ok. 2,6% polskiego PKB.

Polska jest również beneficjentem funduszy europejskich na lata 2021-2027 na łączną kwotę 125 mld euro, przy czym musi wpłacić około 45 mld euro.

Innymi słowy, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, w latach 2021-2027 polska gospodarka będzie miała w tym obszarze dodatnie saldo w wysokości 80 mld euro.

Ponadto dwie trzecie środków przeznaczonych na Krajowy Plan Odbudowy (KPO) zostanie przeznaczonych bezpośrednio na inwestycje, które będą miały wpływ głównie na sektor energetyczny i niskoemisyjny sektor transportu.

 

 

Źródła:

 

Podobne wpisy

pl_PL