Menu Zamknij

GREEN PASS – Co się zmieni od 6 sierpnia?

 

W dniu 23 lipca w Dzienniku Urzędowym nr 175 opublikowano dekret z mocą ustawy w sprawie pilnych środków, w celu zaradzenia kryzysowi epidemiologicznemu i zapewnienia bezpiecznego prowadzenia działalności społecznej i gospodarczej we Włoszech. Postaraliśmy się krótko podsumować nowe środki, które wejdą w życie:

Stan wyjątkowy

Stan wyjątkowy we Włoszech został przedłużony do 31 grudnia 2021 r.

 

Czynności dozwolone tylko dla posiadaczy Green Pass:

i dozwolone tylko dla posiadaczy Green Pass: To znaczy, posiadaczy świadectwa potwierdzającego zaszczepienie co najmniej jedną dawką szczepionki lub wyleczenie z Covid-19 (ważne przez 6 miesięcy), lub przedstawienie testu molekularnego lub antygenowego ważnego przez 48 godzin.

Będzie on wymagany w przypadku dostępu do następujących rodzajów działalności: usługi gastronomiczne ze spożyciem wewnątrz pomieszczeń; pokazy, imprezy i zawody sportowe otwarte dla publiczności; muzea i obiekty kulturalne; w przypadku zajęć wewnątrz pomieszczeń w obiektach noclegowych, siłowniach, centrach odnowy biologicznej, basenach, ośrodkach kulturalnych, społecznych i rekreacyjnych; salach gier, bingo, kasynach; konkursach publicznych.

 

Nowe kryteria dotyczące stref zagrożenia

Przy zachowaniu wskaźnika zachorowalności na infekcje, wiodącym kryterium kolorystyki stref stanie się obłożenie łóżek w obszarze medycznym i na oddziałach intensywnej terapii.

 

Weryfikacja w C19

Najważniejsza nowość dotyczy “VerificaC19”: jest to oficjalna aplikacja rządu włoskiego, opracowana w celu umożliwienia weryfikacji ważności i autentyczności “Zielonych Certyfikatów COVID-19” produkowanych we Włoszech przez krajową platformę “DGC” Ministerstwa Zdrowia oraz “Cyfrowych Certyfikatów COVID UE” wydawanych przez inne państwa członkowskie UE, poprzez odczytanie kodu “QR” przepustki.

  • podmiot, który ma zweryfikować certyfikację, prosi użytkownika o pokazanie kodu QR jego certyfikatu;
  • za pomocą aplikacji odczytywany jest kod QR, a jego autentyczność jest weryfikowana za pomocą publicznego klucza podpisu certyfikatu;
  • po zdekodowaniu zawartości informacyjnej certyfikatu Green COVID-19 lub EU Digital COVID, aplikacja pokazuje główne informacje w nim zawarte:
  • imię, nazwisko i datę urodzenia posiadacza świadectwa
  • ważność świadectwa;
  • ważność certyfikatu jest sprawdzana na podstawie zawartych w nim dat oraz na podstawie obowiązujących we Włoszech przepisów dotyczących “zielonych certyfikatów COVID-19”;
  • osoba odpowiedzialna przystępuje do wizualnej weryfikacji zgodności między danymi osobowymi posiadacza wykazanymi przez aplikację “VerificaC19”, a danymi z dokumentu tożsamości, okazanego przez zainteresowaną stronę.

 

System ten będzie zatem mógł również weryfikować przepustki wydawane na szczeblu europejskim przez państwa członkowskie. W tym celu Polska podjęła decyzję o podłączeniu się od 1 czerwca 2021 r. do systemu informatycznego UE poprzez wydawanie “unijnych cyfrowych certyfikatów Covid”, aby ułatwić bezpieczeństwo i swobodny przepływ na terytorium europejskim.

Ponadto, jeśli do dnia 12 sierpnia niektóre z państw członkowskich UE nie będą przygotowane do wydawania swoim obywatelom nowych zaświadczeń, istnieje możliwość stosowania innych formatów, które będą nadal tymczasowo akceptowane w granicach UE.

Aby sprawdzić wymagania, status wdrożenia systemu w danym kraju oraz sposób wydawania/przesyłania certyfikatów, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej:

Komisja Europejska, oficjalna strona internetowa (europa.eu)

 

Podobne wpisy

pl_PL