Menu Zamknij

Lions Club Warszawa x Confindustria Polonia

W dniu 28.10.2022 r. z inicjatywy naszego stowarzyszenia Lions Club Warszawa Centrum i Confindustria Polonia zawarły umowę o współpracy, w zakresie wspólnej organizacji działań charytatywnych na rzecz ukraińskich sierot i nieletnich cierpiących na ciężkie choroby.

Lions Club Warszawa Centrum, pod przewodnictwem najpierw dr Francesco Montefusco, a obecnie dr Olgi Młynarskiej, już od pierwszych dni konfliktu na Ukrainie wyróżniał się działalnością, polegającą na zbieraniu i koordynowaniu funduszami, artykułami pierwszej potrzeby i opieki medycznej dla najsłabszych. W szczególności w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy zorganizowano następujące inicjatywy:

 • ponad 100 usług o charakterze charytatywnym;
 • dostawa ponad 11 ciężarówek z towarem o wartości kilku milionów euro;
 • bezpośrednia pomoc dla wysiedlonych sierot w Polsce;
 • pomoc logistyczna i znalezienie ośrodków leczenia dla pacjentów chorych na raka, w tym przeniesienie na leczenie we Włoszech;
 • pomoc logistyczna i zaopatrzenie ośrodków leczenia chorych na mukowiscydozę, w tym przeniesienie na leczenie do Włoch;
 • ceniony system monitorowania w czasie rzeczywistym faktycznego przeznaczenia pomocy;
 • relacje współpracy i zaufania z lekarzami i szpitalami na terenach objętych działaniami wojennymi;
 • ścisłą i efektywną współpracę z polskim oddziałem Caritas, politykami i instytucjami oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (Hems).

Confindustria Polonia, pragnie konkretnie zaangażować się w niesienie pomocy i wsparcia charytatywnego ofiarom konfliktu, mając na uwadze doświadczenie Lions Club Warszawa Centrum. Udostępniamy swoją strukturę i kontakty z Członkami dla przyszłej organizacji wspólnych działań, w szczególności:

 • w nabywaniu towarów, usług i funduszy niezbędnych do prowadzenia działalności charytatywnej;
 • we wspólnej organizacji imprez charytatywnych i podnoszących świadomość;
 • w upowszechnianiu zorganizowanej działalności charytatywnej wśród społeczeństwa, za pośrednictwem własnych mediów.

Tym naszym komunikatem chcemy rozpocząć tę WSPÓLNĄ kampanię społeczną, planując pierwsze konkretne działania, jak np. zorganizowanie kolacji bożonarodzeniowej, której celem będzie zebranie funduszy dla Lions Warszawa. Kolacja ta odbędzie się 13 grudnia, a my obecnie przygotowujemy wszelkie szczegóły organizacyjne: prosimy o śledzenie naszych kanałów społecznościowych, aby móc udzielić większego wsparcia działalności charytatywnej, którą prowadzi Lions.

Confindustria Polonia i Lions Club Warszawa Centrum, aby wspólnie czynić dobro.

Podobne wpisy

pl_PL