Wybory do Komitetów obywateli włoskich za granicą: jak głosować

Jeszcze w tym roku odbędą się wybory do Komitetów Obywateli Włoskich Za Granicą (Com.It.Es), w celu wyłonienia nowych przedstawicieli.

Com.It.Es, są organami przedstawicielskimi społeczności włoskiej i działają na rzecz integracji tejże społeczności za granicą, z krajami, w których mają swoją siedzibę. Prowadzą różne działania mające na celu wspieranie rodaków. Udzielają m.in. porad dotyczących zakwaterowania, systemu emerytalnego lub zapisów do szkół. Mogą również organizować seminaria, spotkania i konferencje, kursy językowe, szkolenia i kursy doskonalenia zawodowego, jak i inicjatywy kulturalne promujące kulturę włoską oraz wymianę, zajęcia rekreacyjne lub sportowe.

Wybory przewidziane są na koniec 2021 roku, a obywatele włoscy powyżej 18 roku życia, którzy są zarejestrowani w AIRE (rejestr Włochów mieszkających za granicą) i zamieszkują okręg konsularny nie później niż od 3 czerwca 2021 roku, będą mogli wziąć udział w tym ważnym wydarzeniu.

Wybory odbędą się drogą korespondencyjną, a osoby, które do dnia 3 listopada 2021 roku zgłoszą się do odpowiedniego Komitetu o wpisanie na listę wyborców w wyborach do Com.it.Es, otrzymają od Kancelarii Konsularnej pakiety wyborcze w formie listownej.

Istnieje możliwość rejestracji na listę wyborców w odpowiednim konsulacie poprzez portal usług konsularnych Fast It, pod linkiem: https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco.

Usługa dostępna jest po wybraniu pozycji „Consular register and AIRE”, a następnie „Application for registration on electoral list for COMITES elections”. Procedura przeprowadzona za pomocą portalu Fast It będzie odbywać się w formie elektronicznej, gwarantując szybkość i bezpieczeństwo.

Do wpisania się na listę wyborców można skorzystać również z formularza, dostępnego pod linkiem: https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/2021/07/elezione-dei-comitati-degli-italiani_0.html

Formularz ten należy następnie przesłać do Kancelarii Konsularnej w jeden z następujących sposobów

  • poprzez dostarczenie go osobiście
  • wysyłając go pocztą wraz z kserokopią dokumentu tożsamości;
  • poprzez wysłanie go standardową (varsavia.elettorale@esteri.it ) lub uwierzytelnioną (amb.varsavia@cert.esteri.it) pocztą elektroniczną wraz z kopią dokumentu tożsamości.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ambasady Włoch w Warszawie, która znajduje się pod adresem:

  • https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia/it/ambasciata/sala-stampa/avvisi-e-informazioni/elezione-dei-comitati-degli-italiani.html

Jak również na stronie internetowej Farnesina (www.esteri.it), oraz na kanałach społecznościowych (Facebook, Instagram i Twitter) Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ambasady Włoch.

Adres: ul. Wawrzyniaka 6,
Wrocław 53-022 - Polska
Telefon: +48 717 215 111
Email: segreteria@confindustria.pl

Adres: ul. Mickiewicza 29A piętro10/15,
Katowice 40-085 - Polska
Telefon: +48 322 058 968
Email: katowice@confindustria.pl

2021 © Confindustria Polonia - Prywatność | Cookies