Rekordowy wzrost PKB w Polsce

Nadal utrzymują się dobre wyniki polskiej gospodarki, napędzane przez inwestycje i powrót zaufania do konsumpcji krajowej.

 

Polski Produkt Krajowy Brutto (PKB) w II kwartale 2021 roku wzrósł o 10,9% r/r, wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Jest to najwyższy wzrost procentowy od czasu pierwszych publikacji tego typu danych przez GUS w 1995 roku.

Ponadto, prognozy ekonomistów opracowane przez PAP Biznes wskazują, że PKB zwiększył się o 11,0% r/r wobec 10,5% prognozowanych na początku lipca.

Oprócz rekordowego wzrostu rok do roku, w I kwartale 2021 r. gospodarka wzrosła o 1,9 proc. rok do roku. Ostateczne dane zostaną opublikowane 31 sierpnia i zgodnie z oczekiwaniami powinny w pełni potwierdzić wyżej wspomnianą prognozę.

Polska gospodarka odbiła się po pandemicznych stratach” – napisali na Twitterze ekonomiści PKO Banku, a analitycy ING Banku Śląskiego zwrócili uwagę, że „Polski PKB jest powyżej poziomu sprzed pandemii”.

Aby wytłumaczyć tak „błyskawiczne” ożywienie w Polsce, którego nie osiągnęła jeszcze większość krajów UE, analitycy tłumaczyli w mediach społecznościowych, że „ożywiliśmy się szybciej niż nasi partnerzy handlowi. Naszym zdaniem, zarówno konsumpcja krajowa, jak i inwestycje były silne i napędzały ten wzrost.

Zaufanie do rynku po raz kolejny okazuje się być bardzo ważnym aspektem, który pozytywnie wpływa na krótko- i średnioterminowe oczekiwania dotyczące wzrostu i ogólnych wyników gospodarki.

 

W rzeczywistości perspektywy dla polskiego PKB są również pozytywne w najbliższej przyszłości. W drugiej połowie lipca Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) pozytywnie zrewidował swoje prognozy dla polskiej gospodarki na rok bieżący i 2022. Organizacja przewiduje, że w tym roku produkt krajowy brutto naszego kraju wzrośnie o 4,6%, a w przyszłym o 5,2%.

Na początku lipca Komisja Europejska podniosła prognozę wzrostu PKB Polski w 2021 roku z 4 proc. do 4,8 proc. Jednocześnie obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2022 r. z 5,4% do 5,2%, co nadal w dużej mierze wskazuje na pozytywne przewidywania.

Podobna jest również lipcowa projekcja wzrostu PKB opublikowana przez Narodowy Bank Polski, z której wynika, że polska gospodarka wzrośnie o 5% w tym roku, 5,4% w 2022 i 5,3% w 2023.

 

Na koniec krótka wzmianka o poziomie cen na polskim rynku. W opublikowanych w tym tygodniu danych, rząd USA potwierdził, że inflacja rok do roku wyniosła w lipcu 5%, zgodnie ze wstępnymi szacunkami z końca miesiąca. Jest to najwyższy wynik od prawie dwóch dekad, co analitycy tłumaczą silnym wzrostem cen spowodowanym skutkami pandemii.

Według nowego zestawienia GUS, ceny w lipcu wzrosły o 4,6% w przypadku towarów i o 6,2% w przypadku usług w ujęciu rok do roku. Inflacja wyniosła 3,1% w odniesieniu do żywności i napojów bezalkoholowych, 6,2% w przypadku energii, 5,6% jeśli chodzi o rekreację i kulturę, 6,1% w przypadku restauracji i hoteli oraz 18,5% odnośnie transportu.

 

Źródła:

 

Adres: ul. Wawrzyniaka 6,
Wrocław 53-022 - Polska
Telefon: +48 717 215 111
Email: segreteria@confindustria.pl

Adres: ul. Mickiewicza 29A piętro10/15,
Katowice 40-085 - Polska
Telefon: +48 322 058 968
Email: katowice@confindustria.pl

2021 © Confindustria Polonia - Prywatność | Cookies