„Polska wobec wyzwania związanego z transformacją energetyczną. Budowanie partnerstwa z Włochami ” – Ambasada Włoch w Warszawie oraz ICE

Zespół Confindustri Polonii wziął wczoraj udział w wydarzeniu „Polska wobec wyzwania związanego z transformacją energetyczną. Budowanie partnerstwa z Włochami ”, organizowany przez Ambasadę Włoch w Warszawie oraz Agencję Promocji Zagranicznej i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich (ICE).

Była to okazja do omówienia kwestii związanych z przyszłością energetyczną Polski, podkreślając możliwości jakie transformacja energetyczna otworzy przed polskimi firmami i instytucjami włoskimi.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem ze strony:

  • Szanowny Pan Ambasador Włoch w Polsce – Aldo Amati
  • Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy międzynarodowej – Manlio di Stefano
  • Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej – Piotr Naimski
  • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu – Aman Guibourgé-Czetwertynski

Forum zostało podzielone na cztery panele branżowe (Gaz, fotowoltaika/biomasa, wiatr i wodór) połączone tym samym wątkiem: całkowita dekarbonizacja kraju poprzez wzrost inwestycji.

Zarówno polskie, jak i włoskie firmy uczestniczące przedstawiły swoje propozycje i strategie, dzięki którym staną się prekursorami w procesie zmian i inwestycji w kierunku obejmującym kwestie zielonej gospodarki i energii odnawialnej.

Zaangażowanie podjęte przez firmy i grupy prywatne będzie rozwijane w kontekście asocjacji i współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami, w Polsce, ale także we Włoszech.

Jest to konkretny krok publicznego i prywatnego sektora energetycznego w takim kraju jak Polska, który jest w dużym stopniu uzależniony od wykorzystywania węgla. Potrzeba zdecydowanych innowacji w kierunku poprawy wykorzystania i zużycia energii oraz coraz mniejsze wykorzystanie środowiska naturalnego, będą w najbliższych latach w centrum zainteresowania inwestycji w Polsce.

Dziękujemy Ambasadzie Włoskiej w Warszawie oraz Agencji Promocji Zagranicznej i Internacjonalizacji Przedsiębiorstw Włoskich (ICE) za zorganizowanie wydarzenia o dużym znaczeniu gospodarczym i politycznym.

 

Adres: ul. Wawrzyniaka 6,
Wrocław 53-022 - Polska
Telefon: +48 717 215 111
Email: segreteria@confindustria.pl

Adres: ul. Mickiewicza 29A piętro10/15,
Katowice 40-085 - Polska
Telefon: +48 322 058 968
Email: katowice@confindustria.pl

2021 © Confindustria Polonia - Prywatność | Cookies