KARPACZ 7/9 września – MIEJSCE, W KTÓRYM TRZEBA BYĆ!

W dniach 7-9 września w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu odbyła się 30. edycja Forum Ekonomicznego Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest to największa konferencja organizowana właśnie w Europie Środkowo-Wschodniej, której misją jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej, w perspektywie globalnej, pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej i krajami sąsiadującymi.

W tym roku tytuł brzmiał: „Europa w poszukiwaniu przywództwa„; nasz kontynent, osłabiony pandemią koronawirusa, stoi teraz przed wyzwaniem odbudowy swojej pozycji gospodarczej i politycznej, aby utrzymać znaczącą rolę w stosunkach międzynarodowych. W tym sensie kluczowe było stworzenie jednego, silnego sojuszu, aby stworzyć spójne i solidne przywództwo.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, Forum służyło jako platforma spotkań i dialogu. Zorganizowano panele dotyczące ekonomii, polityki, dyplomacji kulturalnej i kryptowalut, na których spotkało się ponad 3000 gości, w tym europejscy liderzy, eksperci, przedsiębiorcy i około 600 dziennikarzy z ponad 60 krajów z Europy, Azji, Ameryki i Bliskiego Wschodu.

Delegacja włoska była liczna, wykwalifikowana i solidna, zarówno ze względu na obecność Sistema Italia w Polsce, jak i udział licznej reprezentacji z Włoch.

Oprócz JE ambasadora Włoch w Warszawie Aldo Amati i czołowych polityków, takich jak wiceminister Laura Castelli, senatorowie Pagano i d’Alfonso, Confindustria, ze względu na swój globalny charakter, wniosła fundamentalny wkład w sukces obecności Sistema Italia.

 

PANEL B20

Najważniejszym punktem dla włoskiego uczestnictwa był z pewnością panel na temat wyników B20, w którym Confindustria wzięła udział w obecności Emmy Marcegaglia, przewodniczącej B20 Włochy oraz Barbary Beltrame, przewodniczącej Grupy Zadaniowej ds. handlu i inwestycji B20 Italy.

Dr Marcegaglia opisała prace B20 w roku włoskiej prezydencji i wygłosiła ważne przemówienie na temat potrzeby zreformowania WTO: „Światowa Organizacja Handlu utknęła w martwym punkcie. G20 naciska na reformę”, powiedziała, wzywając G20 do promowania planu działania na rzecz reformy WTO, która stoi w obliczu głębokiego kryzysu, spotęgowanego efektem pandemii, ale w której biznes może wskazać drogę do zmian.

Jako jeden z głównych inwestorów w Polsce, podkreśliła znaczenie takich wydarzeń jak Forum dla biznesu, sektora publicznego oraz dla oceny wspólnych priorytetów i celów, w celu wspierania i przyspieszenia zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu na całym świecie.

Barbara Beltrame Giacomello, nasza wiceprezes ds. internacjonalizacji i przewodnicząca włoskiej grupy zadaniowej ds. handlu i inwestycji B20, przedstawiając cztery zalecenia dotyczące polityki oraz metodę ich pomiaru, które zostaną przekazane rządowi włoskiemu przed spotkaniem ministerialnym G20 w sprawie handlu, stwierdziła, że „otwarty, sprawiedliwy i sprzyjający włączeniu społecznemu system handlu i inwestycji znacznie ułatwiłby wyjście z pandemii i wsparłby długoterminowy zrównoważony wzrost”.

Senator Nazario Pagano, przewodniczący Grupy Międzyparlamentarnej Włochy-Polska, poszerzył plan współpracy między dwoma krajami o dyplomację kulturalną, podkreślając wkład, jaki włoskie firmy mogą wnieść w polski rynek, w temacie #transitionenergy w kierunku źródeł odnawialnych, jak również opowiadając się za wejściem Polski do kręgu B20/G20.

 

PANEL FDI (Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne) w Polsce

W panelu poświęconym inwestycjom i internacjonalizacji „Zwiększenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych szansą dla gospodarki” podczas Forum Ekonomicznego wzięły udział ważne osobistości świata polityki i gospodarki, które dogłębnie omówiły temat.

Jednym z bohaterów spotkania był Prezes Confindustria Polonia, Simone Granella, jako przedstawiciel włoskiego środowiska biznesowego i przemysłowego w Polsce.

Prelegenci zgodzili się, że Polska nadal utrzymuje ważną pozycję w przyciąganiu inwestycji zagranicznych, dzięki wielu czynnikom, m.in. korzystnemu położeniu geograficznemu, stale rosnącemu rynkowi wewnętrznemu, wysokiej klasy kapitałowi ludzkiemu, sprawnej machinie biurokratycznej oraz ułatwieniom inwestycyjnym na terenie całego kraju.

Dalsza włoska prezencja w panelu dotyczącym Inwestycji Zagranicznych w Polsce

Laura Castelli, wiceminister gospodarki, zabrała głos w panelu „Między kwarantanną a rozwojem – modele reagowania na pandemię a gospodarka europejska”, podkreślając, że obywatele, pracownicy i przedsiębiorstwa muszą być w centrum pierścienia post-pandemicznego. Należy wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty, a „Polityka fiskalna w nadchodzących latach” musi nadać znaczenie i wagę podmiotowi G20, mając na uwadze temat transformacji cyfrowej, w celu zreformowania procesu biurokratycznego.

Wśród paneli zorganizowanych w ostatnim dniu Forum znalazła się również dyskusja na temat „Współpracy na rzecz kreowania marki regionu karpackiego”. Region ten należy obecnie do najważniejszych ośrodków turystycznych, ponieważ posiadaj wszystkie cechy, z punktu widzenia gospodarczego, kulturowego i przyrodniczego, które czynią go centrum inwestycji i rozwoju. Polska, Rumunia, Słowenia, Ukraina i Węgry mogą jeszcze bardziej poprawić i promować swój rozwój poprzez zwiększenie współpracy i uczynienie swojego wizerunku bardziej centralnym. W tym celu należy również podkreślić trójstronne spotkanie premierów Polski, Ukrainy i Słowenii – odpowiednio Mateusza Morawieckiego, Denysa Šmihal’ i Janeza Janša – ponieważ są to kraje, w których obecna jest Confindustria East Europa.

Wśród wielu gości mieliśmy również okazję spotkać się z Sekretarzem Stanu ds. Przemysłu, Rzemiosła i Handlu San Marino wraz z Dyrektorem Departamentu Ekonomii, którzy już prowadzą współpracę z Confindustrią w Rosji i chcieliby ją rozszerzyć na Confindustrię w Polsce i Europie Wschodniej.

Podsumowując, było to wydarzenie „must be” (przyp. red.: Radio 24 było również obecne jako partner medialny) i mamy nadzieję na rozszerzenie naszej obecności w przyszłych edycjach we wspólnym interesie naszego stowarzyszenia.

Adres: ul. Wawrzyniaka 6,
Wrocław 53-022 - Polska
Telefon: +48 717 215 111
Email: segreteria@confindustria.pl

Adres: ul. Mickiewicza 29A piętro10/15,
Katowice 40-085 - Polska
Telefon: +48 322 058 968
Email: katowice@confindustria.pl

2021 © Confindustria Polonia - Prywatność | Cookies